Diskbråck i nacken

För att lättare förstå vad ett diskbråck i nacken är och vad som orsakar ett diskbråck beskrivs först nackens anatomi.

Nackens Anatomi

Nacken består ut av 7 kotor. Den översta heter atlas och den näst översta axis. Kotorna benäms även som C1-C7 där översta atlas är C1. Mellan kotorna finns diskarna och det är diskarna som överför rörligheten i nacken förutom mellan atlas och axis där det inte finns någon disk. Det finns heller ingen disk mellan atlas och skallen.
Mellan kotorna går det ut nerver.

Ryggmärgen och spinalnerverna

Ryggmärgen löper i ryggmärgskanalen inuti nacken och ryggmärgen är en viktig omkopplingsstation för de nervbanor (spinalnerver) som är på väg från och till hjärnan. Dessa nerver transporterar information som rörelse och sensorik mellan kroppen och hjärnan. Ryggmärgen sträcker sig ner till övre delen av ländryggen där den övergår till nervtrådar.

Diskarna

Diskarna är mjuka och stabila kuddar mellan kotorna i nacken. Ett starkt hölje omger en segflytande kärna. Diskarnas främsta uppgift är att överföra rörelse mellan kotorna. Vid framåtböjning pressas diskens kärnan bakåt och vid bakåtböjning framåt. Att förstå denna mekanik är avgörande för att förstå hur diskbråck i nacken uppkommer.

Vad är ett diskbråck?

Vid diskbråck har höljet skadats och kärnan i disken pressats helt eller delvis igenom höljet. Ibland har kärnan pressats ut och disken ”stängt” sig bakom och ibland är höljet intakt men buktar kraftigt. Det finns alltså olika grader av vad som är ett diskbråck. Är höljet intakt men buktar benämns det som diskbuktning. Diskbuktningar kan ge precis samma symptom men har generellt en mycket bättre kortsiktig prognos.

Om den skadade disken (som nedan) trycker på en spinalnerv ges då ofta symptom längs nervens utbredningsområde i form av smärta, surrningar, domningar ect. Om diskskadan sitter i nacken är de vanligaste områdena samma sidas arm eller skuldra.

De flesta diskbråck i nacken går bakåt eller snett bakåt. Ett fåtal går framåt. Framåtgående  diskbråck i nacken (även buktningar) ter sig lite annorlunda och dessa patienter blir ofta (nästan alltid) feldiagnosticerade av läkare och annan vårdpersonal.

Nackspärr eller diskbråck?

Vid en diskbuktning krampar musklerna för att skydda disken. Detta ger ofta upphov till sk nackspärr. Ofta med felställningar så att personen blir ”sned” i nacken. Detta är ofta ett förstadium som kan övergå till diskbråck. Personer som ofta drabbas av nackspärr löper mycket större risk att så småningom utveckla ett diskbråck. Nackspärrspatienter behöver ffa information om hur man ska undvika nackspärr för att förhindra ett framtida bråck.
Det är generellt bättre att ha ont i nacken / nackspärr än att ha utstrålning/smärta i en arm.

Varför smärtar diskbråck?

Vid en diskbuktning eller diskbråck i nacken krampar ofta musklerna som försvar och detta ger ofta upphov till muskulär smärta. Vid nackspärr är det ofta en diskbuktning som är grundorsaken till smärtan och således inte musklerna som endast är kroppens försvar.
Vanligt är även symptom i en eller båda armarna. Detta är ett tecken på att disken trycker och irriterar nerven. Detta symptom kan vara allt ifrån lite surrande till extrem smärta eller svaghet ect.
Smärtan kan även uppstå ner i skulderregionen och upplevs ofta som brännande i musklerna.

Orsaken till diskbråck

Orsaken kan delas in i två kategorier, medfödda faktorer som man inte kan påverka och de påverkbara ergonomiska orsakerna.

Medfödda orsaker
En del personer har helt enkelt ökad risk för diskbråck i nacken och ofta har även någon av föräldrarna haft det.

Ergonomiska orsaker
En dålig ergonomi är den största påverkbara orsaken till diskbråck i nacken. De flesta bråck går att förhindra med en god ergonomi så att diskarna inte utmattas och med tiden skadas.

Genom att sitta som ett C med ryggen så kommer den nedre halvan (C5-C7) av nacke vara i ett framåtböjt läge och på så vid pressa disken / diskkärnan bakåt. Detta överbelastar långsiktigt disken och kan med tiden ge ett diskbråck i nacken. Övre halvan (C3-C5) av nacken kommer istället vara i ett bakåtböjt läge och pressa disken framåt. Detta kan ge upphov till ett framåtgående diskbråck i nacken.

Symptom

Symptomen varierar ofta från inga symptom till en otrolig smärta. Intensiteten av symptomen beror på diskskadans storlek, lokalisation och patientes smärtkänsliget. Symptomen är ofta surrningar, domningar, hugg, diffus värk, brinnande eller ren smärta.
Symptomen ökar ofta nattetid och patienterna har ofta svårt att komma ur sängen, men kan inte ligga kvar heller. Smärtan kan öka vid både framåt respektive bakåtböjning.
Undersökning av friska individer visar att var fjärde person har haft ett bråck i nacken.

Diskbråck i Nacken – utan utstrålning
Ett diskbråck i nacken utan utstrålning upplevs ofta som nackspärr. Ofta ökar smärtan vid framåtböjning och är ofta mer symptomatisk på morgonen när man ska ur sängen. Smärtan beror ofta mer på en buktning än ett ”äkta” bråck.

Diskbråck i Nacken – med skuldersmärta
Diskbråck i nacken utan utstrålning i armen upplevs ofta som en smärta i skulderregionen med eller utan nackspärr. Ibland är bråcket i själva verket en buktning och inte ett ”äkta” diskbråck. Ofta ökar smärtan vid framåtböjning och är ofta mer symptomatisk på morgonen.
Smärtan kan även vara beläget ner mot skulderbladet.

Diskbråck i Nacken – med utstrålning i armen
Ett diskbråck som trycker på nervrötter i nacken ger ofta utstrålande symptom i armarna och ofta med nacksmärta. Symptomen i armen kan variera kraftigt och upplevas som smärta, surrande, värkande, molande, huggande, pirrande ect som ett resultat av att disken trycker på nerven.
Symptomen följer ofta spinalnervens utbredningsområde (dermatom).

Framåtgående diskbråck i nacken – sk anteriort diskbråck
Smärta vid sväljande tyder det på ett diskbråck (ofta buktning) i nacken som går framåt. Maten / strupen trycker på diskbråcket smärtar det. Framåtgående diskbråck i nacken ger aldrig utstrålningar i armarna.

Röntgen av nacken

Slätröngten – vid misstänkt diskbråck i nacken visar endast skelettet och det inte diskarnas kondition. Tillför inte utredningen särskilt mycket.
Magnetröntgen (MR) – Ett diskbråck eller buktning syns. Ofta tillför undersökningen inte behandlingen särskilt mycket. Om ortoped bedömer att det kan tillföra något bör MR göras. Operationskandidater bör även MR-avbildas.

Behandling

Diskbuktningar svarar ofta bra på behandling och syftar till att ”återpositionera” disken så att den kan läka.
Diskbråck svarar generellt sämre på behandling och om behandlingen inte minskar symptomen är det ofta bättre att låta skadan läka av sig. Patienten bör då endast tänka på en god ergonomi så att disken kan läka.
Viktigt att förstå är att diskbråck och diskbuktningar är skador och skador behöver tid och bra förutsättningar för att läka.

Ergonomi och information

Den viktigaste delen i behandlingen av ett diskbråck i nacken är att ge information om skadan. Vikt bör läggas vid information om ergonomi så att patienten inte förvärrar skadan och även kan förebygga återfall.

Prognos vid behandling

Prognosen är generellt god men skiljer sig från individ till individ. Ofta kan det ta tid att bli bra men med rätt behandling och rätt information kan tiden till smärtfrihet ofta kortas.

Manuell behandling

Kiroraktorer, naprapater och sjukgymnaster är de yrkeskategorierna i den svenska sjukvården som använder sig utav manuell behandling av diskrelaterade problem.

Sjukgymnast
Inom sjukgymnastiken finns två större inriktningar, OMT och MDT.
OMT-sjukgymnast kan jämföras med kiropraktor / naprapat och MDT-sjukgymnast är en annan inriktning som fokuserar på diskskador. En sjukgymnast bör enligt mig genomgått minst två steg i något av dessa utbildningar för att uppnå god grundutbildning.

Kiropraktor & Naprapat
Kiropraktor och naprapat är i sig ganska likt varandra. Däremot kan kompetensen variera oerhört mycket mellan terapeuter. Behandlingarna syftar till att underlätta läkningen.

OBS! – vid behandling!
Ibland träffar man patienter som gått 8-10 behandlingar(!) hos en terapeut och ev. blivit långsamt bättre. Det är då troligtvis inte behandlingen som gjort det bättre utan tiden som läkt ut diskbråcket i nacken. Konsultera då en annan terapeut eller låt diskbråcket fortsätta läka ut.

Värktabletter

Värktabletter kan ofta ha en lindrande effekt på smärtan, men värktabletterna läker inte skadan utan minskar endast symptom. Tänk på att minskad smärta kan göra så att du kan belasta den skadade disken mer och riskera skada disken mera!

Egenvård och förebyggande

Vad kan man göra själv göra?
De flesta diskskador (bråck & buktningar) läker ut efter några veckor till några månader och smärtan klingar sakta av. I första han bör positioner som ökar smärta undvikas då det ofta är just dessa som kan förvärra diskskadan.

Träning?
Träning förbättrar inte i akut fas utan kan förvärra. Tveksamt hur mycket träning kan förebygga diskbråck i nacken detta är nog ganska individuellt.

Ergonomi

Genom att sitta med rak rygg vid diskbråck i nacken kan ev. symptomen minska och underlätta läkningen samt förhindra att nya skador uppstår.
Att stå rakt med en god hållning är lika viktigt som att sitta rakt.

Nacken från sidan

Diskbråck i nacken

 

Utstrålning skulderregion.

 

Utstrålning i arm vid diskbråck i nacken.

Sitt rakt för att förebygga diskbråck i nacken.

 

 

 

TEXT Nederst ölksdaölkasdffäölkasädödlflköölklsdff asdf asdf asdf asdfd fq wrf qwrf qwf qwerf qwerff qwf qwer f qwef qwef w f qwerrf qrwfw werq f qweffqwe f qwe f qwefqwe f