Ischias – behandling

Ischias eller ischiasnerven är en nerv som utgår från nedre delen av ryggen och går ner på baksidan av båda benen. Ischias i dagligt tal betyder att man har symptom längs ischiasnerven. Symptomen kan bero på flera olika saker som tex spända muskler, diskbuktningar eller diskbråck.
Vanligt är också att man hör om ”äkta” resp. ”falsk” ischias. På den här sidan beskrivs på ett förenklat sett vad ischias är och skillnad i behandling.

Du kan även boka tid för undersökning / behandling till Leg. Kiropraktor och Leg. Sjukgymnast Kristofer Eklund här på hemsidan eller ringa. Vänta inte för länge. Symptomet kan vara en varningssignal på ev. kommande diskbråck. Välkommen!

Ring idag eller boka direkt online!

Ischias

Ryggraden består av 24 kotor och mellan dem ligger diskarna. Diskarna har ett hölje och innanför detta finns diskens kärna bestående av en segflytande vätska. Diskens uppgift är att förmedla rörelser och dämpa krafter som ryggrader utsätts för. När du böjer eller vrider på dig är det i diskarna som rörelsen sker.

Mellan varje disk går det på varje sida ut en nerv som kallas spinalnerv. Några av ländryggens spinalnerver löper samman nedanför korsbenet och bildar ischiasnerven, vilken fortsätter under de tvära höftledsmusklerna, ner på baksidan av benet och vidare ner till foten. Ischiasnerven fördelar sig på vägen ner i benet och dessa avstickare får andra namn.

 

Falsk eller äkta ischias?

Falsk eller äkta? Beskrivningen nedan är en kraftig förenkling av orsakerna till ischiasproblematik. Verkligheten är mer komplicerad och ofta är diskskador dolda bakom det som i vardagligt tal kallas ”falsk ischias”. Så var försiktig med egendiagnoser…

Falsk ischias

Falsk ischias uppstår ofta då någon muskel eller annat irriterar nerven och beror inte på någon skadad disk. Mycket vanligt är att musklerna vid höften är spända och irriterar nerven så kallat ”piriformissyndrom”. Symtomen är oftast inte lika kraftig som vid äkta ischias, men kan vara det.

En kiropraktor eller OMT-sjukgymnast kan då finna orsaken till de ev. spända musklerna och behandla denna orsak för att få bort smärtan.

Orsaker till falsk ischias kan vara:

  • för korta muskler
  • triggerpunkter
  • låsningar
  • olika långa ben
  • felaktiga skor
  • gamla fot- eller knäskador
  • fotproblem – nersjunken hålfot
  • sjukdomar i ryggen bäckenlederna eller höftlederna

Symptomen från falsk ischias kommer ofta periodvis. Ibland kan man kan vara helt besvärsfri en tid för att sedan få återfall. Det är då viktigt att behandla orsaken för att förhindra återfall. En del patienter vet orsaken till det onda eller vid vilka tillfällen besvären utlöstes. Det kan t ex vara då de var ute och skottar eller suttit länge och körrt bil. Andra har svårt att se ett mönster eller en utlösande faktor.

Behandling av falsk ischias

En kiropraktor försöker först utreda varför du drabbats och vad som är orsaken till dina ischiassymptom. Det är först när detta är utrett behandlingen kan börja. Kiropraktorbehandlingen riktar sig då mot att eliminera orsaken. Vid falsk ischias har en kiropraktor ofta mycket goda resultat.

 

Äkta ischias

Symtom vid äkta ischias kan vara; domningar, stickningar, svaghetskänslor, känselnedsättningar och allt från lätt smärta till mkt kraftig smärta och ofta ända ner i foten. Vanligt är att man tycker det är jobbigt att sitta samt störd nattsömn. Äkta ischias kan i princip delas in i två olika kategorier: Diskbuktning och Diskbråck.

Det är inte alltid så lätt att kliniskt särskilja dem utan magnetröntgen. En kiropraktor eller sjukgymnast (MDT & OMT) provar sig ofta fram med olika övningar för att se vilken behandling som hjälper. Vid behandling av diskbuktning eller diskbråck bör man vara försiktig med manipulation.

– Ischias av Diskbuktning

Om en av diskarna mellan kotorna i ländryggen är skadad, tränger en del av disken ut mellan kotorna och trycker på en spinalnerv, man har då fått en s.k. diskbuktning. Detta kan man behandla med varierande resultat med hjälp av olika kiropraktiska tekniker och sjukgymnastiska övningar, (MDT, även kallad McKenzie-metoden).

Prognosen för denna smärta varierar men generellt god. Kortsiktigt bättre än diskbråckspatienten.

– Ischias av Diskbråck

Om en av diskarna mellan kotorna i ländryggen är skadad och det segflytande innehållet tränger ut mellan kotorna och irriterar och trycker på en spinalnerv har man fått ett diskbråck och man får symptom ner längs ischias. Detta kan man i sig inte behandla med kiropraktik, osteIschiassmärta kan vara antingen ”falsk” eller ”äkta” och behandlas många gånger framgångsrikt av kiropraktor, sjukgymnast eller osteopat. Kontakta Kiropraktik Göteborg för mer information. Här är det tyvärr så att kroppen måste sköta sitt och läka ut skadan i disken. Ischiassmärtan kommer successivt att klinga av, men det kan ta några månader för själva disken att läka ut och under den tiden ska man ta det lite försiktigt med tunga lyft och vridande lyft. Dock kan ischiassymtom kvarstå upp till ett år. Viktigt är att man motionerar och rör på sig då detta stimulerar läkningen av disken.

Det är vanligast att man får diskbråck i ländryggen eller nacken. Läs mer under diskbråck.

Behandling av äkta ischias

Om kiropraktorn kommer fram till att din ischias beror på ett diskbråck kan en kiropraktor inte görs så väldigt mycket för dina symptom ner i benet, men ofta går det att minska den eventuella ryggvärken då den inte alltid är orsakad av diskbråcket. Läs mer under diskbråck.

 

Sök hjälp så tidigt som möjligt

Det är viktigt att utreda sin ischias tidigt. Ju tidigare desto mindre är risken att en ev. skadad disk går över till att bli ett diskbråck.

Ischiasproblematik är, ffa om de är återkommande, en varningssignal på att något är fel i ryggen och ofta i en disk. Om detta inte åtgärdas, med ffa egenövningar och information, så kan skadan så småningom övergår till att bli ett diskbråck. Allt för ofta hör vi kiropraktorer och sjukgymnaster ”jag trodde det skulle gå över”…

Dessutom blir man snabbare av med din ischias om man får behandling.

 

Låt alltid en Kiropraktor utreda din ischias

Falsk eller äkta ischias? Behandling eller inte behandling vid ischias? Det är alltid bra om du kan gå till en kiropraktor eller och utreda varför du har ischias. Det är onödigt att ha ischiassmärta som i många fall kan lindras eller helt kan försvinna. Kiropraktorn kan även ge dig fler råd och tips som passar just för dig och din ischias.

En behandling hos en kiropraktor bör ta minst 30 min, fråga därför alltid innan du bokar. Vanligtvis tar det 2-3 besök och om du inte blir bättre besök då en MDT- eller McKenzie- sjukgymnast.

Hur kan en kiropraktor hjälpa?

En kiropraktorbehandlingen hjälper på flera plan mot ischiassymptom. Generellt sett uppmanar kiropraktik till rörlighet, vilket får anses förebyggande ischiasbehandling. Efter en noggrann undersökning kan en kiropraktor ge töjnings- och träningsprogram antingen i förebyggande syfte, eller som en del av rehabiliteringen. Manipulations- behandling eller mobiliseringen på ett segmentellt låst område kan hjälpa att återställa den normala rörligheten, vilket i sin tur avlastar närliggande områden. En Kiropraktor återställer således den normala funktionen så din ischiasnerv avlastas och symptomen minskar eller försvinner helt.

 

Egenbehandling vid ischias

Var försiktig med egenbehandling. Om det är en skadad disk riskerar du förvärra skadan och ev. skapa ett diskbråck. En bra grundregel är att inte behandla om man inte vet vad som är fel… det är nämligen då skador ofta uppkommer.

Ej akut: Kontakta din kiropraktor. Sitt med rak rygg, stå gärna, undvik att böja dig och stretcha inte ryggen. Undvik egenbehandling.

Akut: Lägg dig istället och vila din rygg om det är mkt akut och då det lugnat sig kontaktar du din kiropraktor.

Kudde under knäna i sängen eller vaderna på en stol kan lätta vid akut ischias, ryggskott eller diskbråck.

Antiinflammatorisk medicin?

Att dämpa smärta vid ischias är i sig inte fel MEN det finns en risk med detta. Smärta är en varningssignal och om man dämpar varningssignalen kan man riskera att förvärra problemet. Tyvärr är det sällan förskrivande läkare förstår eller informerar sin patient om detta.

Risken finns att man utlöser ett diskbråck som vid tidig information och egen-/behandling skulle kunnat förhindrats.

 

Kontakta akutvård om:

  • Ett barn under 18 år har mycket ont.
  • Du har svårt att kontrollera urin eller avföring.
  • Du tappar känsel i underlivet
  • Du är vinglig och inte känner var du har fötterna
  • Du får akut ont efter en olycka